راه اندازی سیستم نگهداری موش های آزمایشگاهی در موسسه رازی

راه اندازی سیستم نگهداری موش های آزمایشگاهی در موسسه رازی

[ad_1] دکتر علی آمقی رودسری روز دوشنبه با اشاره به اهمیت انجام تست های تضمین کیفیت موسسه بر روی واکسن های تولیدی، افزود: به طور معمول واکسن ها بر روی حیوانات آزمایشگاهی مورد سنجش قرار می گیرند که یکی از موش های آزمایشگاهی از سویه ها و نژادهای مختلف است.وی با اشاره به اینکه قدمت …

ادامه مطلب