هشدار «وادا» به ورزشکاران؛ «هرج‌ومرج ناشی از کرونا فرصتی برای تقلب نیست»

هشدار «وادا» به ورزشکاران؛ «هرج‌ومرج ناشی از کرونا فرصتی برای تقلب نیست»

[ad_1] «وایتولد بانکا» تاکید کرد که شاید تست فیزیکی به طور عملی متوقف شده باشد اما وادا و آژانس‌های ضددوپینگ ملی کشورها برای مقابله با دوپینگ، ابزارهای دیگری را در اختیار دارند. کانادا و روسیه به طور علنی اعلام کردند که برنامه‌های آزمایش دوپینگ خود را معلق کرده و در جایی دیگر، سازمان مبارزه با دوپینگ …

ادامه مطلب