حفاری ۱۵۰ هزار متری برای شناسایی ذخایر معدنی و جهش تولید

حفاری ۱۵۰ هزار متری برای شناسایی ذخایر معدنی و جهش تولید

[ad_1] به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس جداول آماری نقشه راه معدن، امسال یکی از محورهای تعیین شده، دستیابی به ۱۵۰هزار متری حفاری برای شناسایی محدوده های امید بخش معدنی است که در مقایسه با سال  ۹۸ فزایش ۵۰ هزار متری دارد و نسبت به سال ۹۷ هم ۱۰۰ هزار متر بیشتر خواهد شد. طبق پیش …

ادامه مطلب