کلانتری: احیای دریاچه ارومیه‌، تحقق اولویت استراتژیک دولت تدبیر و امید

رییس سازمان حفاظت محیط ‌زیست امروز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه تحقق یکی از بزرگترین وعده‌های دولت تدبیر و امید است گفت:‌ پیش بینی تشکیل مرکز آینده پژوهی دریاچه ارومیه را کردیم‌ تا به تدریج جایگزین ستاد احیای دریاچه ارومیه شود؛ تصمیم گرفته بودیم که جاده میانگذر دومی برای دریاچه […]

بخوانید...