بیمارستان غرضی ملایر؛ پیروز در سنگر مقابله با کرونا

بیمارستان غرضی ملایر؛ پیروز در سنگر مقابله با کرونا

[ad_1] روزها و شب‌های زیادی است که در این راه پُرخطر، پنجه در پنجه کرونا افکنده‌اند و در سنگر دفاع از تندرستی برای هموطنان خود می‌جنگند، مجاهدتی جانانه از پزشکان، پرستاران و کادر درمان که هرگز از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. از ابتدای اسفند که پای این ویروس تازه به دوران رسیده به …

ادامه مطلببیمارستان غرضی ملایر؛ پیروز در سنگر مقابله با کرونا