آهنگ دلنشین کوچ در سایه کرونا

هرسال با آغاز فصل بهار، عشایری که در مناطق گرمسیر سکونت دارند، به ییلاق کوچ می کنند و خنکای نسیم ییلاق، نوازشگر تن گوسفندانی می شود که خود را آماده یک دل سیر چرا در دل مراتع سبز کرده اند اما امسال وضع به گونه دیگری برای مردمان ایل رقم خورده است و حضور شوم ویروسی […]

بخوانید...