نگاه بازاری به توسعه شهری عامل نابودی میراث فرهنگی قم

نگاه بازاری به توسعه شهری عامل نابودی میراث فرهنگی قم

[ad_1] وی در این یادداشت که روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، ضمن پرداختن به اهمیت حفظ و نگهداری بافت تاریخی، آورده است: میراث فرهنگی نشانگر حضور انسان و حرکت او در طول تاریخ است و سند به‌جامانده‌ای است از ایده‌ها و روش رویارویی انسان با محیط پیرامون است.  با شناسایی و حفظ میراث …

ادامه مطلب