مدیران مدارس حق دریافت وجه به صورت اجباری را ندارند

جعفر پاشایی در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در مدارس غیردولتی با رویکرد حمایتی و تقویتی، این مراکز موظف به دریافت شهریه طبق مصوبه شورا هستند و دریافت و پرداخت ها باید شفاف باشد. وی افزود: ۱۵۱ هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی استان تحصیل می کنند و در شرایط […]

بخوانید...