خبرنگاری محدود به زمان و مکان خاص نیست

محمد رضا حیدری روز پنجشنبه در این پیام افزود: اگر آن‌دسته از تعاریف و رویکردها را بپذیریم که می‌گویند “کلمات” جهان بشری را شکل و قوام می‌بخشند و ذهن‌ها را می‌سازند، باید بگوییم نگارندگان هر صنف و دسته‌ای از موثرترین نقش‌آفرینان هر جامعه‌ای هستند.آنان که در طول تاریخ با قلم‌فرسایی خود برداشت‌های ما را ترسیم کرده‌اند، […]

بخوانید...

برنامه‌ای برای حذف حصارهای دانشگاه فردوسی مشهد وجود ندارد

حسین انصاری روز یکشنبه در نشست خبری مدیران دانشگاه فردوسی و کمیسیون شهرسازی شورای شهر مشهد با موضوع طرح پیشنهاد حذف حصارهای فیزیکی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: دانشگاه سعی کرده است بر اساس راهبردهای وزارت علوم در حوزه‌های اجرایی مربوط به دانشگاه و بر اساس راهبرد مشخصی در سند راهبردی خود حرکت کند اما با توجه […]

بخوانید...