نیویورک تایمز: کرونا کارگران خارجی در خلیج فارس را زمین‌گیر کرده است

“بن هوبارد” رئیس دفتر نیویورک تایمز در بیروت در این گزارش آورده است:اپیدمی کرونا، کره زمین را احاطه و جوامع و اقتصادها را تعطیل کرده است. در حاشیه این تعطیلی فراگیر کسب و کار، جامعه میلیونی مهاجران در سراسر جهان زمین گیر شده است.در این اثنا؛ شرایط زندگی جامعه کارگران مهاجر در کشورهای حاشیه خلیج فارس گویاتر […]

بخوانید...