دادگاه مصر ۱۳ نفر را در فهرست تروریستی قرار داد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه رسمی مصر روز شنبه تصمیم دادگاه کیفری قاهره را منتشر کرد که بر اساس آن ۱۳ نفر از جمله زیاد العلیمی نماینده سابق پارلمان مصر و رامی شعث فعال سیاسی مصری-فلسطینی به مدت ۵ سال در فهرست تروریسم در این کشور قرار گرفتند. پیش تر یک مقام قضایی مصر که […]

بخوانید...