صندوق تامین خسارت‌های بدنی، چرخه آرامش را در جامعه کامل می‌کند

صندوق تامین خسارت‌های بدنی، چرخه آرامش را در جامعه کامل می‌کند

[ad_1] سیدمحمد کریمی روز شنبه در مراسم افتتاح صندوق تامین خسارت‌های بدنی شعبه استان زنجان با بیان اینکه این صندوق از پدیده‌های ارزشمند صنعت بیمه است، اظهار داشت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی به افرادی رسیدگی می‌کند که در نهایت هر اندازه هم مقصر باشند باز هم به درجه عُسر و حرج می‌رسند زیرا با زندانی …

ادامه مطلب