مشارکت ۱۱۹ دانشگاه دولتی در رتبه‌بندی جدید مراکز آموزش عالی

با ملغی شدن نظام سطح‌بندی مراکز آموزش عالی که در آن دانشگاه‌ها به سطح یک تا چهار تقسیم‌بندی شده بودند، نظام رتبه‌بندی داخلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد. این نظام، با الهام و الگو گرفتن از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به دنبال طراحی رتبه‌بندی بر اساس برخی شاخص‌های بومی است. البته این رتبه‌بندی در […]

بخوانید...