آموزش در عصر جدید کرونایی و چشم‌اندازهای آتی

آموزش در عصر جدید کرونایی و چشم‌اندازهای آتی

[ad_1] روزنامه ایران یادداشتی را به قلم علی ربیعی منتشر کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: اهداف و رسالت‌هایی که پس‌ از انقلاب اسلامی برای نظام تعلیم و تربیت طراحی شد کار دشواری است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت پوشش ۹۸ درصدی آموزش در مقطع ابتدایی و ۸۰ درصدی …

ادامه مطلب

ما و میراث مشروطه – ایرنا

ما و میراث مشروطه

[ad_1] پدران مشروطه احساس تعلق به هویت ملی را با احساس تعلق به یک واحد بزرگ‌تر جهانی یعنی «دول صاحب قانون اساسی» درهم آمیخته بودند. قانون اساسی داشتن در آن دوران یک نوع هجرت از حاشیه مناطق پیرامونی جهان به قلب و به مرکز جهان محسوب می‌شد. به‌عبارت دیگر تا آن زمان در همه قرون …

ادامه مطلب