اموال مقامات رژیم پیشین سودان مصادره می شود

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این اموال پیش از تصرف توسط شخصت های رژیم پیشین، جزو اموال دولت بوده است. براساس این گزارش، از جمله موارد پس گرفته شده، سازمان حمل و نقل النهری است که اموال آن حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد می شود. دولت همچنین، تاکنون صدها قطعه اراضی مسکونی را که به نام […]

بخوانید...