آیین‌های مردمی نوروز – ایرنا

آیین‌های مردمی نوروز

[ad_1]  تشریفات نوروزی در ایران از چند روز مانده به عید آغاز می‌شد در روز تحویل سال به اوج خود می‌رسید. این مراسم در تمام بخش‌ها و با توجه به توانایی مردمان دیار تشریفات ویژه و شکوهمندی داشت.  عَلَم نوروز، چوبی بلند بود که بر سر آن پارچه‌های رنگارنگ می‌بستند تا هنگام حرکت باد در آن بیافتد و …

ادامه مطلب