معلمان جهادگر البرز ۴۰ هزارماسک تولید کردند

مجتبی آمرکاشی عصر یکشنبه درحاشیه بازدید از کارگاه تواید ماسک معلمان جهادگرآموزش و پرورش ناحیه چهار کرج اظهارداشت: با توجه به وظیفه ذاتی بسیج از روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا متوجه کمبود ماسک و نیاز به نیرو درپایگاه های سلامت بسیج جامعه پزشکی شدیم و به همین دلیل کارگاه های تولید ماسک معلمان جهادگر البرز فعالیت […]

بخوانید...