هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره تعجیل کشورها در لغو قرنطینه

به گزارش جمعه شب سی.ان.بی.سی نیوز، ادهانوم در کنفرانسی خبری در ژنو سوئیس اظهار کرد: همه ما از تبعات عمیق اجتماعی و اقتصادی این ویروس مطلعیم. اما بهترین راه برای پایان دادن به محدودیت‌ها و کاهش تأثیرات اقتصادی آن، شکست دادن این ویروس است. ادهانوم همچنین از کشورها خواست تا برنامه‌های بیمه‌ای و بهداشتی را […]

بخوانید...