بازار نشری که به کرونا آلوده شد

بازار نشری که به کرونا آلوده شد

[ad_1] «چندسالی می شود که همه چیز به طور عجیبی دست به دست هم داده اند تا حال و هوای صنعت نشر خوب نباشد، از تورم و گرانی و زمین و زمان گرفته تا دلالی و قاچاق و گران فروشی؛ آخری آن هم کروناست، در واقع می شود، گفت کرونا ضربه آخر را به کتاب …

ادامه مطلب