۲۰ نظامی در حمله عناصر مسلح به پادگانی در مالی کشته شدند

۲۰ نظامی در حمله عناصر مسلح به پادگانی در مالی کشته شدند

[ad_1] به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد مسلح ناشناس به پادگان ارتش در بامبا واقع در شهر گائو  مالی حمله کردند. بر اساس این گزارش، افراد مسلح پادگان را ترک و تجهیزات نظامی موجود در این پادگان را نابود کردند. در همین حال یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است: تروریست ها به پادگان بامبا …

ادامه مطلب۲۰ نظامی در حمله عناصر مسلح به پادگانی در مالی کشته شدند