چهار هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف برق در محلات بهینه سازی شد

« جواد صفری » روز جمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: تعمیرات پنج کیلومتر شبکه فشار متوسط با بازآرایی در خطوط و فیدرهای پست ۶۳ محلات ۱ و محلات ۲ در راستای کاهش تلفات و پایداری شبکه، در این شهرستان انجام شد.وی با اشاره به تعمیر ۳۰ دستگاه پست توزیع هوایی برق در محلات بیان کرد:  سه دستگاه […]

بخوانید...