خبرنگاری محدود به زمان و مکان خاص نیست

خبرنگاری محدود به زمان و مکان خاص نیست

[ad_1] محمد رضا حیدری روز پنجشنبه در این پیام افزود: اگر آن‌دسته از تعاریف و رویکردها را بپذیریم که می‌گویند “کلمات” جهان بشری را شکل و قوام می‌بخشند و ذهن‌ها را می‌سازند، باید بگوییم نگارندگان هر صنف و دسته‌ای از موثرترین نقش‌آفرینان هر جامعه‌ای هستند.آنان که در طول تاریخ با قلم‌فرسایی خود برداشت‌های ما را ترسیم …

ادامه مطلب