تکذیب شد: غیر واقعی بودن طرح غربالگری ملی کرونا در ایران

تکذیب شد: غیر واقعی بودن طرح غربالگری ملی کرونا در ایران

[ad_1] حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا  از غربالگری بیش از ۶۱ میلیون نفر در طرح بیماریابی و مقابله با کرونا در کشور خبر داد. وی با بیان اینکه طرح غربالگری بیماری کرونا در دنیا سابقه ندارد، تصریح کرد،  کشورهای دیگر در بخش بهداشت محیط و فاصله گذاری اجتماعی خوب عمل کرده اند، اما بررسی وضعیت افراد …

ادامه مطلبتکذیب شد: غیر واقعی بودن طرح غربالگری ملی کرونا در ایران