درس‌های قابل تامل کرونا برای جامعه

درس‌های قابل تامل کرونا برای جامعه

[ad_1] شیوع کرونا در ایران و جهان با تغییرات اجتماعی قابل تاملی روبرو بود که در ابعاد مختلف قابل مشاهده است. هرچند مخالفت‌های متعددی در بخش‌هایی از جامعه قابل مشاهده است، اما آن‌چه که بیش از پیش خودنمایی می‌کند،«همگرایی» افراد با یکدیگر است. در جامعه کنونی که به تعبیر «امیل دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی از حالت …

ادامه مطلب