نخستین‌های طرح ملی در حوزه ورزش زنان

نخستین‌های طرح ملی در حوزه ورزش زنان

[ad_1] یکی از هفت طرح ملی در ورزش زنان «سنجش ساختار قامت زنان روستایی» است که از سال ۹۶ و تا به امروز طی سه مرحله در استان‌های کشور اجرا شده است. این طرح کوشید تا با آگاه سازی زنان روستایی جهت تطبیق فعالیت‌های حرکتی متناسب با مشاغل روستایی به حفظ وضعیت استاندارد قامت و اسکلت و عضلات …

ادامه مطلب