دستِ پُر ورزش قهرمانی مازندران

دستِ پُر ورزش قهرمانی مازندران

[ad_1] به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران که همواره از آن به عنوان قطب ورزش و قهرمان پروری کشور یاد می شود درخشش و نام آوری ورزشکارانش تنها به حوزه جفرافیایی استان و کشور خلاصه نشده بلکه قهرمانانش پرچم کشور را در میادین جهانی و بین المللی نیز به اهتزاز درآورده اند .ورزشکارانی همچون بهداد سلیمی …

ادامه مطلب