رفع تبعیض مزدی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل 

رفع تبعیض مزدی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل 

[ad_1] طبقه‌بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می‌شود. اجرای طبقه بندی مشاغل  برای کارگران مشمول قانون کار از سال ۱۳۵۲ شروع شده است. در حال حاضر و با …

ادامه مطلب