دولتِ ترویج کتاب‌خوانی – ایرنا

نقش مطالعه و کتابخوانی در توسعه فرهنگی ملت ها امری است که نیاز به استدلال و شاهد و گواه ندارد، اما اینکه چرا اقبال از این رفیق بی‌آزار و صدالبته مثمر فایده در جوامع مختلف متفاوت است مسلما نیازمند تحلیل و بررسی است و سالهاست موضوع تحقیق و تحلیل فرهنگ دوستان در هر کشوری بوده و […]

بخوانید...