نوری: حق رشد اسکوچیچ را می‌خواهیم

پژمان نوری، مدیرعامل باشگاه ملوان درباره جلسه مدیران عامل باشگاه‌ها با نمایندگان فدراسیون و سازمان لیگ اظهار داشت: جلسه خیلی خوبی بود؛ به خصوص برای باشگاه ملوان. درگیر ۲ پرونده هستیم؛ پرونده پاشنکو و اسکوچیچ. صحبت شد که چطور از خودمان در فیفا دفاع کنیم. جلسه مفیدی بود. وی درباره کاهش قرارداد بازیکنان مانند لیگ‌های […]

بخوانید...