تله اندازی سوسک های شاخک بلنددرنخلستانهای هرمزگان آغاز شد

تله اندازی سوسک های شاخک بلنددرنخلستانهای هرمزگان آغاز شد

[ad_1] مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان روز جمعه گفت: با توجه به سطح زیرکشت ۳۳هزار هکتاری نخل های خرما در این استان، نصب تله های فرمونی ردیابی آفت های این محصول گرمسیری از اهمیت بسیاری برخوردار است. اشرف منصوری افزود: نصب تله فرمونی ردیابی آفت های سوسک شاخک بلند خرما در نخلستان های شهرهای …

ادامه مطلبتله اندازی سوسک های شاخک بلنددرنخلستانهای هرمزگان آغاز شد