کامک، طرحی برای کاهش اثرات منفی کرونا در خراسان شمالی

ولی الله حیاتی روز شنبه در نشست کارگروه اقتصادی و زیربنایی مدیریت کرونا اظهار داشت: این طرح که اجرای آن با محوریت اداره کل اطلاعات در شورای تامین استان مصوب شده در قالب سه کمیته سیاسی و امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، زیربنایی با هدف کاهش اثرات منفی ویروس کرونا به اجرا درمی آید و تمامی دستگاه […]

بخوانید...