موافقت اروپا با ایجاد صندوق اضطراری یک تریلیون یورویی

موافقت اروپا با ایجاد صندوق اضطراری یک تریلیون یورویی

[ad_1] به گزارش فرانس ۲۴، در حالی که دفتر مرکزی اتحادیه اروپا در بروکسل به همراه بسیاری از کشورهای اروپا در قرنطینه به سر می‌برند، رهبران ۲۷ کشور اروپایی با برگزاری کنفرانس ویدئویی چهار ساعته به بررسی برنامه توسعه‌ایی و بودجه مشترک برای سال‌های ۲۷ -۲۰۲۱ پرداختند.  بودجه مشترک چند ساله حدود یک درصد از تولید اقتصادی اتحادیه …

ادامه مطلب