مربی ماشین‌سازی به کمیته انضباطی دعوت شد

به گزارش ایرنا، «ابوالفضل حسن‌زاده محمدی»  رییس کمیته انضباطی درباره مطالبی که «حمید عبداللهی»  مربی تیم ماشین‌سازی روز گذشته مطرح کرده، گفت: مربی ماشین‌سازی را به کمیته انضباطی دعوت می‌کنیم تا توضیحات و مدارک خود را درباره مواردی که مطرح کرده ارائه دهد.   وی افزود: اگر مربی ماشین‌سازی مدرک و مستندی در این باره دارد، […]

بخوانید...