دبیر کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد

به گزارش ایرنا، بعد از انتخابات کمیسیون ورزشکاران و انتخاب هادی ساعی به عنوان رئیس و مجتبی عابدینی بعنوان نایب رئیس، از سوی دبیر کل کمیته ملی المپیک معصومه قربانی بعنوان دبیر کمیسیون انتخاب شد.معصومه قربانی دارای مدرک ارشد مدیریت بوده و دارای ۲۳ سال سابقه کار در سمت های مختلف کمیته ملی المپیک می […]

بخوانید...