کرونا و رنج مضاعف کودکان با والدین معتاد

کرونا و رنج مضاعف کودکان با والدین معتاد

[ad_1] در کوچه‌هایی که این روزها به دلیل شیوع کرونا، خلوت شده، صدای غژ غژ دوچرخه پسری کوچک، سکوت را بر هم می‌زند، صدای دوچرخه نشان از کهنگی آن دارد.جابرکوچه‌های کرونا زده را طی می‌کند.او فرزندی از پدر و مادر معتاد است. از چند محله آن طرف‌تر به کوچه آمده و مشغول دوچرخه‌سواری است، در خانه‌ای باز …

ادامه مطلبکرونا و رنج مضاعف کودکان با والدین معتاد