نیکز صاحب جیمز دولان تست مثبت برای coronavirus

نیویورک — جیمز دولان صاحب نیویورک نیکز و نیویورک رنجرز دارای آزمایش مثبت برای coronavirus خود تیم NBA در بیانیه ای گفت: شنبه شب. نیکز گفت که Dolan, 64, تجربه “کمی به هیچ علائم و نشانه” است و خود منزوی. او اولین بار است که آمریکا و حامیان ورزشی مالک شناخته شده اند که آزمایش […]

بخوانید...